peter jenca v

partner

tel3 nove+420 41 321 12 90

email3 povodnepeter.jenca@v4audit.sk

Peter Jenča od 2017 roku jest partnerem słowackiego oddziału V4 Audit.

Od 2002 roku Peter pełni funkcję biegłego rewidenta, a także jest członkiem Słowackiej Izby Biegłych Rewidentów.

Oprócz audytu Peter zapewnia klientom kompleksowe doradztwo korporacyjne. Bierze również aktywny udział w wycenianiu aktywów przedsiębiorstw.

Peter jest absolwentem Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Technicznego w Zwolenie, specjalizacja: Gospodarka i Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe zyskał na pozycji asystent audytora, a następnie jako wiodący audytor grupy prowadzającej audyty w dużych firmach na Słowacji i w Czechach.