Audyty dobrowolne oraz specjalistyczne usługi audytorskie wykonujemy zgodnie z wytycznymi klienta.

Oferujemy:

  • weryfikację pakietów konsolidacyjnych dla spółek – matek
  • audyt salda otwarcia przy procesie transformacji przedsiębiorstw (np. fuzja, podział)
  • audyt nadzwyczajnych lub okresowych sprawozdań finansowych
  • badanie sposobu zarządzania jednostek samorządowych
  • weryfikację istnienia wierzytelności / długów pod kątem kapitalizacji
  • weryfikację wierzytelności na podstawie ustawy o upadłości i restrukturyzacji
  • weryfikację wykorzystania przez placówki szkolne zysków z wypłaconych dotacji

Przeprowadzamy również due diligence księgowości przed rozpoczęciem procesu przejęcia oraz audyty sądowe.