W związku z ciągłym rozwojem naszej firmy, serdecznie zapraszamy do współpracy kandydatów, posiadających już profesjonalne doświadczenie z zakresu ekonomii lub audytu, jak również absolwentów kierunków ekonomicznych oraz studentów ekonomii, których zakres zainteresowań pokrywa się ze specjalizacją naszej grupy.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres mailowy oddziałów w poszczególnych państwach:

  • CZ: kariera@v4audit.cz
  • SK: kariera@v4audit.sk
  • HU: karrier@v4audit.hu

Aktualne oferty znajdą Państwo w sekcji „Aktualne oferty pracy”. W razie zainteresowania pracą w naszej firmie prosimy postępować zgodnie z warunkami wskazanymi we właściwym ogłoszeniu. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z „Zasadami przetwarzania danych osobowych”.

Aktualne oferty pracy