Podstawową zasadą audytorów z V4 Audit jest zachowanie bezstronności, niezależności oraz tzw. sceptycyzmu zawodowego. Czujne śledzenie faktów, które mogą wpłynąć na ewentualne nieprawidłowości przy prowadzeniu księgowości oraz krytyczna ocena dowodów, są gwarancją profesjonalizmu naszych audytorskich usług.

Jednakże, zależy nam również na zachowaniu indywidualnego podejścia do klienta, przy równoczesnej minimalizacji obciążeń administracyjnych oraz uwzględnieniu szczególnych potrzeb każdego z naszych klientów.

Poprzez świadczenie usług audytorskich za pośrednictwem sieci oddziałów w Czechach, na Słowacji i  na Węgrzech, klient zyskuje godnego zaufania partnera do przeprowadzenia audytu w krajach sąsiednich.