Dodatkowe usługi doradztwa umożliwiają naszym klientom uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące metodologii rozliczania lub konkretnych przypadków księgowych. Oferujemy również fachową pomoc przy ustalaniu kalkulacji, kontrolingu, rachunkowości zarządczej oraz ewaluacji wewnętrznej firm.

Doradztwo w zakresie przejęć lub zmian spółki (np. fuzja, podział) gwarantuje naszym klientom pełną obsługę, nie tylko w zakresie przygotowania oraz optymalizacji metod akwizycji z punktu widzenia audytora, ale również przy współpracy z pozostałymi doradcami z naszej grupy doradczej, zapewniamy ocenę skutków podatkowych dla danej transakcji oraz kompleksową organizację transakcji pod względem prawnym, jak i podatkowym.