Na podstawie zleceń od podmiotów wypłacających dotacje, granty lub fundusze grantowe, realizujemy różne typy audytów lub badań związanych z tymi projektami, np. uzgodnione procedury dotyczące kwalifikowalności kosztów projektów (według standardu ISRS 4400), a także różne usługi weryfikacyjne (według standardów ISRE 2400 lub ISAE 3000) dotyczące poprawności sprawozdań końcowych, raportów dotyczących wykorzystywania środków finansowych itp.