miroslav sperka v

partner

tel3 nove +421 41 321 12 90

email3 povodnemiroslav.sperka@v4group.eu

Miroslav Šperka jest partnerem grupy doradczej V4 Group a także prezesem zarządu w spółce V4 Audit, s.r.o. na Słowacji. W ramach V4 Group Miroslav pełni również funkcję przedstawiciela statutowego w Kancelariach Adwokackich V4 Legal, jak również w spółkach V4 Tax i V4 Account. Oprócz tego Miroslav działa jako adwokat na Słowacji i w Czechach, a także jako radca prawny w Polsce.

Miroslav specjalizuje się w połączeniach transgranicznych, fuzjach oraz przejęciach, jak również świadczy usługi doradztwa przy realizacji projektów międzynarodowych. Jego doskonałe umiejętności negocjacyjne wynikają ze znajomości ustawodawstwa oraz zagadnień podatkowych.

Miroslav Šperka jest absolwentem Wydziału Prawa (dyplom uzyskał w 2006 r.) oraz Wydziału Ekonomii (tytuł inżyniera uzyskał w 2008 r.) Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz University of London (tytuł Magister Legum (LL.M.) uzyskał w 2008 r.).

Miroslav bierze udział jako wykładowca w licznych konferencjach oraz seminariach na Słowacji, w Czechach i w Polsce.